Na realizáciu nových projektov prijmeme pracovníkov

PROJEKTANTOV KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

KONŠTRUKTÉROV STROJÁRSKYCH ČASTÍ KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

KONŠTRUKTÉROV ELEKTRO VÝZBROJE KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

STROJÁRSKÝCH TECHNOLÓGOV

SÚSTRUŽNÍKOV (klasika, CNC), FRÉZARA

BRUSIČA NÁSTROJOV, KURIČA (kotly III. triedy)

RUŠŇOVODIČA, POSUNOVAČA

PRACOVNÍKOV STRÁŽNEJ SLUŽBY (platný preukaz SBS typu S)

Ponúkame:
- stabilné a dlhodobé pracovné miesta,
- prístup k moderným technológiám,
- motivujúce finančné ohodnotenie,
- možnosť odborného rastu (kurzy, školenia, ...),
- sociálny program,
závodnú zdravotnú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie v závodnej jedálni, ap.

Ďalšie informácie:
V prípade záujmu zašlite žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením vzdelania a priebehu praxe.
Doklady o vzdelaní ani fotografiu nezasielajte!
Prevádzkujeme vlastnú zváračskú školu. Ďalšie info na www.profesia.sk

Žiadosti s profesným životopisom zasielajte na adresu:
ŽOS Vrútky a.s., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
personalne@zos-vrutky.sk

 
Bližšie informácie na tel. č.: 043/4205 185, 4205 187, 4205 197

Aktualizované: 22.07.2016